Danh mục sản phẩm

Đăng giá bán buôn.

Giá bán buôn là giá được tính trên mỗi sản phẩm khi mua sản phẩm với số lượng lớn hơn số yêu cầu của người bán.
Bạn nên sử dụng chức năng giá bán buôn để kích thích người mua mua hàng với số lượng lớn qua đó gia tăng giá trị lợi nhuận của bạn trên mỗi khách hàng.

Để đăng được giá bán buôn, quý khách hàng thực hiện các bước sau:

1
Vào danh sách sản phẩm.

Đăng nhập và chọn “Danh sách sản phẩm” để truy cập vào danh sách sản phẩm

2
Chọn sản phẩm cần đăng giá bán buôn (Sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm)
3
Chọn chức năng đăng giá bán buôn.
4
Điền số lượng mua tối thiểu để được hưởng giá bán buôn và giá bán buôn ứng với số lượng mua.

Bạn có thể để nhiều mức giá khác nhau ứng với nhiều mức số lượng mua hàng khác nhau.
Click vào dấu “+” để thêm một mức giá bán buôn mới.

Lưu ý: Khi mua càng nhiều thì mức giá càng phải rẻ đi.

5
Lưu thông tin.
0 Giỏ hàng của tôi