Danh mục sản phẩm

Đăng bán theo màu sắc kích thước.

Với các hàng hóa là sản phẩm thời trang mà mỗi màu sắc, kích thước có giá bán khác nhau, quý khách hàng có thể đăng bán với mức giá khác nhau. Mỗi màu sắc, kích thước được gọi là 1 SKU.
Để tiện quản lý bạn nên đặt mã sku của mỗi sản phẩm theo những nguyên tắc quản lý nhất đinh.
VD: đặt mã SKU theo mã sản phẩm trong hệ thống quản lý, hoặc mã sku theo cấu trúc tên sản phẩm + mã màu sắc, kích thước…
Khi có đơn hàng hoặc cần
Để đăng bán theo màu sắc kích thước quý khách hàng thực hiện như sau.

1
Khi đăng bán sản phẩm ở danh mục thời trang, quý khách Click vào: “Cài đặt giá nâng cao”

Lưu ý: chức năng này Chỉ áp dụng cho danh mục thời trang.

2
Tải ảnh đại diện cho SKU

Nếu không thêm ảnh đại diện cho sku hệ thống tự lấy ảnh mặc định làm ảnh đại diện cho SKU.

3
Điền mã hàng - mã SKU
4
Chọn màu sắc ứng với mã hàng - Mã SKU đó.
5
Chọn kích cỡ
6
Chọn kích cỡ Quý khách có thể chọn một trong các hệ kích cỡ: Việt Nam, Mỹ hoặc Anh.
7
Điền số lượng hàng hóa ứng với mã hàng - SKU đó
8
Điền giá mã hàng - Sku. Giá gồm giá bán và giá gốc.

Lưu ý: Giá bán sẽ là giá mà người mua phải trả ứng cho sản phẩm ứng với màu sắc và kích thước đã chọn.

9
Lưu thông tin.
0 Giỏ hàng của tôi