Danh mục sản phẩm

Thay đổi số lượng sản phẩm.

Khi quý khách hàng đăng tin, số lượng sản phẩm ứng với tin bán mặc định bằng 1.
Để gia tăng số sản phẩm lượng tin bán, quý khách hàng cần điều chỉnh lại số lượng.
Quý khách có thể thay đổi số lượng sản phẩm bán theo các bước sau:

1
Truy cập trang danh sách sản phẩm

Đăng nhập và chọn “Danh sách sản phẩm” để truy cập vào danh sách sản phẩm

2
Chọn tin bán cần điều chỉnh số lượng (Sử dụng chức năng tìm kiếm theo tên hoặc ID sản phẩm)
3
Tại cột số lượng, quý khách có thể chọn điều chỉnh số lượng. Hệ thống sẽ tự lưu sau khi quý khách điều chỉnh.
0 Giỏ hàng của tôi