OnlineFriday - Ngày vàng mua sắm

Tóc giả đẹp, chất lượng tốt, khuyến mại hấp dẫn

Lọc theo
item vip
30.000 Xèng
(Giá trị khoảng: 30.000 đ)
Mua ngay
26
item
Tóc bộ xoăn dài mái ngang trẻ trung - TG15
290.000đ 387.000đ
93
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

34
item
Tóc bộ ngắn mái xéo 071 - TBNMX071
245.000đ 370.000đ
63
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

30
item
Tóc bộ ngắn mái xéo 03 - TBNMX03
220.000đ 310.000đ
1424
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

25
item
Tóc bộ thẳng mái ngang 65cm - TBTMN65
250.000đ 330.000đ
117
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc bộ xù bím mái ngang 60cm-XBMN60
280.000đ 390.000đ
2191
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

34
item
Tóc cột xoăn đuôi Hàn Quốc 60 - TCX60
185.000đ 280.000đ
207
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

33
item
Tóc bộ xoăn lửng mái ngang hàng Tơ Nhật - TG36
420.000đ 620.000đ
22
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

8
item
tóc cả đầu VIP
350.000đ 380.000đ
42

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc bộ thẳng mái ngang 75cm - TBTMN75
270.000đ 380.000đ
756
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

22
item
Tóc bộ xoăn dài mái ngang - TG04
290.000đ 370.000đ
317
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

32
item
Tóc bộ ngắn mái xéo 08 - TBNMX08
220.000đ 320.000đ
752
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

25
item
Tóc nửa đầu thẳng dài 60cm - TNĐT60
240.000đ 320.000đ
369
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc cột thẳng 60 cm - TCT60
180.000đ 250.000đ
698
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc bộ xoăn dài mái xéo 67 cm - XDMX67
265.000đ 380.000đ
780
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

35
item
Tóc bộ xoăn lửng ngang mái ngang 501 cm_XLNMN501
230.000đ 350.000đ
121
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

28
item
Tóc bộ xoăn lửng mái xéo - TG18
310.000đ 430.000đ
124
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

30
item
Tóc bộ ngắn Cá Tính Hàng Tơ Nhật Cao cấp - TG22
420.000đ 595.000đ
141
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

26
item
Tóc cột xoăn Tơ Nhật gợn sóng - TCX65
230.000đ 310.000đ
106
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
5 Kẹp thẳng cúp 35 cm - 5KTC35
185.000đ 260.000đ
92
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc cột xoăn Đuôi Hàng Tơ nhật cao cấp - TCX52
250.000đ 360.000đ
112
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

43
item
Tóc 2 mái dài - TMD08
110.000đ 190.000đ
59
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

26
item
Tóc bộ ngắn hàng Tơ Nhật cao cấp - TG25
425.000đ 570.000đ
42
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

22
item
Tóc nửa đầu xoăn Hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TNĐX02
450.000đ 570.000đ
82
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

35
item
Tóc giả kiểu Hàn Quốc - TG07
250.000đ 380.000đ
434
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

23
item
Tóc nửa đầu xoăn dài 60 cm - TNĐX60
255.000đ 330.000đ
709
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

45
item
Tóc mái ngang 06 - TMN06
95.000đ 170.000đ
50
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

45
item
Tép tóc thẳng 2 kẹp - 2KT60
90.000đ 162.000đ
497
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

45
item
Cài tóc mái ngang 05 - TMN05
95.000đ 170.000đ
125
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

24
item
Tóc bộ ngắn Tomboy mái ngang - TTB02
225.000đ 295.000đ
653
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

26
item
Tóc bộ xoăn đuôi dài mái xéo - TG23
295.000đ 397.000đ
121
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

27
item
Tóc bộ xoăn đuôi dài hai mái - TG 01
310.000đ 420.000đ
433
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

38
item
Tóc bộ xoăn dài mái ngang Hàng Tơ Nhật Cao cấp - TG31
475.000đ 760.000đ
68
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

30
item
Tóc bộ xoăn đuôi mái xéo Hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TG32
470.000đ 670.000đ
86
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

34
item
Tóc bộ ngắn mái xéo 071 - TBNMX071
245.000đ 370.000đ
100
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

36
item
Tóc bộ xoăn lửng mái xéo 30cm - TG26
255.000đ 397.000đ
133
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

24
item
Tóc bộ xoăn dợn mái xéo Hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TG30
455.000đ 597.000đ
77
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

33
item
Tóc Bộ Xoăn dài mái Ngang Tơ Nhật cao cấp - TG16
440.000đ 650.000đ
73
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc Bộ Nhập Khẩu- Ngắn Mái Xéo 02 - TBNMX02
210.000đ 295.000đ
1109
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

41
item
Tóc bộ thẳng cúp theo tầng mái xéo Tơ Nhật - TG33
465.000đ 780.000đ
75
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

23
item
Tóc bộ thẳng cúp mái ngang Hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TG29
460.000đ 597.000đ
61
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

26
item
TÓC BỘ LỬNG MÁI NGANG 21 _ TBLMN21
220.000đ 295.000đ
357
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

34
item
Tóc kẹp lai đủ màu dài 50cm
180.000đ 270.000đ
795
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

34
item
Phấn Nhuộm tóc Đủ màu - PN01
160.000đ 240.000đ
276
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

30
item
Kẹp Gấp Xoăn Đuôi 55cm - KGX55
220.000đ 310.000đ
462
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

33
item
Tóc cột xoăn đuôi Hàn Quốc 68- TCX68
190.000đ 280.000đ
184
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
5 Kẹp thẳng cúp 35 cm - 5KTC35
185.000đ 260.000đ
62
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

25
item
Tóc bộ xoăn lửng mái ngang 20cm + lưới trùm - TBXL20
220.000đ 290.000đ
258
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

26
item
Tóc bộ xoăn dài mái xéo- TG06
290.000đ 390.000đ
303
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc bộ ngắn Tomboy mái ngang - TTB04
230.000đ 330.000đ
366
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

30
item
Tóc cột xù bím 47 - TCXB47
190.000đ 270.000đ
530
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

30
item
5 kẹp xoăn dợn 55 Hàng Tơ Nhật cao cấp - 5KX55
250.000đ 356.000đ
62
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

37
item
Tóc cột xoăn Đuôi Hàng Tơ nhật cao cấp - TCX67
240.000đ 380.000đ
57
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

32
item
Tóc bộ xoăn ngang dài mái ngang 54cm - XDMN54
240.000đ 350.000đ
1330
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc bộ ngắn mái ngang 07 - TBNMN07
230.000đ 330.000đ
1269
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc bộ xoăn dài mái xéo+lưới trùm-XDMX26
250.000đ 350.000đ
1835
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

33
item
Tóc Bộ Xoăn dài mái Ngang Tơ Nhật cao cấp - TG16
440.000đ 650.000đ
65
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

30
item
Tóc Kẹp Nhập Khẩu - Xoăn Dài 60cm - 5KX601
190.000đ 270.000đ
2741
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

34
item
Tóc bộ ngắn mái xéo Hàn Quốc - TG24
230.000đ 346.000đ
66
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc bộ thẳng mái xéo 75cm
280.000đ 390.000đ
1513
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

36
item
Tóc bộ xoăn lửng mái ngang - TG05
250.000đ 390.000đ
328
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

28
item
Tóc bộ xoăn dài mái xéo - TG14
325.000đ 450.000đ
267
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc cột xoăn đuôi tự nhiên - TCX66
195.000đ 280.000đ
95
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

23
item
Tóc bộ xoăn mái xéo Hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TG17
460.000đ 590.000đ
133
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

21
item
Tóc bộ Thẳng Mái Ngang Hàng Tơ Nhật cao cấp - TG20
470.000đ 590.000đ
61
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

28
item
Kẹp gấp xoăn 56cm - KGX56
225.000đ 310.000đ
97
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc xoăn ngang Mái xéo 60cm-TBXNMX60
250.000đ 360.000đ
1898
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

33
item
Tóc cột xoăn Đuôi Hàng Tơ nhật cao cấp - TCX43
230.000đ 340.000đ
120
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

item
Bộ tóc giả xoăn ngắn kèm ruy băng
289.000đ
6
Hồ Chí Minh CART.NET.VN

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

item
Bộ tóc giả nữ màu vàng phong cách năm 1950
359.000đ
8
Hồ Chí Minh CART.NET.VN

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

item
Bộ tóc giả nam xoăn dài
359.000đ
6
Hồ Chí Minh CART.NET.VN

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

item
Bộ Tóc Giả Dài 55-60 Cm
249.000đ
5
Hồ Chí Minh CART.NET.VN

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

20
item
Bộ váy búp bê 3D croptop
100.000đ 125.000đ
13
Hồ Chí Minh MOONKIDSSHOP

Thanh toán qua NgânLượng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

20
item
Yếm kẻ sọc đôi môi
176.000đ 220.000đ
17
Hồ Chí Minh MOONKIDSSHOP

Thanh toán qua NgânLượng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

20
item
Đầm jean búp bê phối voan
204.000đ 255.000đ
11
Hồ Chí Minh MOONKIDSSHOP

Thanh toán qua NgânLượng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

20
item
Đầm jean phối voan
188.000đ 235.000đ
12
Hồ Chí Minh MOONKIDSSHOP

Thanh toán qua NgânLượng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

20
item
Đầm vạt chéo ngôi sao
180.000đ 225.000đ
9
Hồ Chí Minh MOONKIDSSHOP

Thanh toán qua NgânLượng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

20
item
Bộ rời chân váy ren
128.000đ 160.000đ
7
Hồ Chí Minh MOONKIDSSHOP

Thanh toán qua NgânLượng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

20
item
Búi Dài Phồng Sợi Tơ Giống Tóc Thật
288.000đ 360.000đ
12
Hồ Chí Minh MOONKIDSSHOP

Thanh toán qua NgânLượng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

item
2 dải tóc nối tàng hình
300.000đ
56
Hà Nội tocgiashop

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

34
item
Tóc bộ lửng mái ngang Hàn Quốc - TG27
250.000đ 378.000đ
61
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

item
kẹp vip 180g
180.000đ
55

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

26
item
Tóc nửa đầu thẳng Hàng Tơ Nhật cao cấp - TND03
430.000đ 580.000đ
49
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

39
item
Tóc nửa đầu Ngắn Cúp Hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TND04
425.000đ 694.000đ
51
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc nửa đầu cúp đuôi hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TND05
430.000đ 620.000đ
622
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

39
item
Tóc bộ lửng cúp theo tầng Hàng Tơ Nhật - TG35
440.000đ 720.000đ
58
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

43
item
Tóc bộ xoăn lửng mái ngang Hàng Tơ Nhật Cao Cấp - TG34
435.000đ 760.000đ
53
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

item
Tóc giả đội cả đầu dài, mái thưa có da đầu
350.000đ
42

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

7
item
Tóc kẹp Vip 220
280.000đ 300.000đ
44

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

25
item
Tóc cột xoăn dài 51cm - TCX51
180.000đ 240.000đ
789
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

32
item
Tóc bộ ngắn Tomboy cá tính - TTB03
225.000đ 330.000đ
909
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

22
item
Tóc bộ xoăn dài hai mái - TG03
290.000đ 370.000đ
312
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

26
item
Tóc bộ xoăn dợn dài mái xeó - TG 02
290.000đ 390.000đ
223
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

35
item
Tóc bộ xoăn dài mái xéo 62cm - TBXDMX62
250.000đ 380.000đ
1399
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc bộ xù bím mái ngang - TG11
270.000đ 380.000đ
365
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

27
item
Tóc bộ xoăn dài mái ngang 66 cm - XDMX66
280.000đ 380.000đ
344
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

25
item
Tóc bộ ngắn mái ngang 11 - TBNMN11
255.000đ 340.000đ
398
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

28
item
Tóc bộ ngắn mái xéo 10 - TBNMX10
225.000đ 310.000đ
508
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

21
item
Tóc bộ xoăn lửng dài 35cm - TBXL35
247.000đ 310.000đ
233
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

31
item
Tóc bộ xoăn mái xéo 51 - XNMX51
270.000đ 390.000đ
439
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

29
item
Tóc kẹp lai kim tuyến đủ màu dài 50cm
180.000đ 250.000đ
454
Hồ Chí Minh cungmuanhanh.vn

Thanh toán qua NgânLượng

Thanh toán khi nhận hàng

Miễn phí vận chuyển khi thanh toán Online với đơn hàng không quá 2kg

Mỗi kiểu tóc khác nhau lại mang tới cho bạn những diện mạo vô cùng mới mẻ, nhưng không phải ai cũng có thể thay đổi kiểu tóc liên tục, vừa tốn kém vừa hại cho mái tóc. Để thỏa mãn nhu cầu thay đổi kiểu tóc mà chẳng hề tốn kém, bộ tóc giả sẽ giúp các bạn làm được điều đó. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi liên tục phong cách mái tóc của mình như lúc này để tóc vic, tomboy, lúc sau lại biến hóa thành mái tóc dài óng ả, nữ tính...Ngày nay mái tóc giả không còn quá xa lạ và được giới trẻ cực kỳ ưa chuộng bởi tính tiện lợi và thời trang của chúng. 

Có nhiều loại tóc giả khác nhau cho các cô gái lựa chọn: tóc nguyên bộ, tóc mái, tóc nối, tóc nửa đầu...với đa dạng các độ dài ngắn, thẳng xoăn tỉa khiến các cô gái cảm thấy phấn khích mỗi khi sử dụng. Tóc giả thường được làm bằng chất liệu tơ nhân tạo hoặc bằng chính tóc thật, màu sắc cực kỳ phong phú từ đen, nâu cà phê hay những màu sắc thời trang đỏ, tím...được uốn, éo, tạo hình thành những kiểu thời trang nhất hiện nay. Tóc giả được sử dụng nhiều nhất là những kiểu tóc thời thượng của các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...Trong 3 thương hiệu tóc trên thì tóc giả của Nhật Bản thường có chất lượng tốt nhất, kiểu dáng đa dạng, tóc được hấp, ép, dưỡng mềm mại và trông như tóc thật và điều đương nhiên giá thành cũng đắt hơn và khó kiếm. Với mức giá trung bình các bạn có thể lựa chọn tóc giả Hàn Quốc với mẫu mã cũng đa dạng không kém và vừa túi tiền hơn, cuối cùng là tóc giả Trung Quốc - chúng phù hợp với học sinh, sinh viên với giá thành không cao và có thể thay đổi nhiều mốt.

 

Cách lựa chọn tóc giả cho các cô gái

- Chọn theo khuôn mặt: Với mỗi hình dáng khuôn mặt lại hợp với những kiểu tóc khác nhau, chọn tóc phù hợp với khuôn mặt sẽ giúp các cô gái trở nên nổi bật hơn. Nếu bạn sở hữu khuôn mặt oval thì chúc mừng bạn bởi khuôn mặt oval sẽ phù hợp với mọi loại tóc. Khuôn mặt vuông nên chọn tóc dài để che bớt góc cạnh và mái tóc xoăn sẽ cực kỳ phù hợp với khuôn mặt chữ nhật...

- Chọn màu tóc phù hợp với da: Người có làn da trắng xanh màu tóc đen, bạch kim, màu tro sẽ giúp khuôn mặt có sức sống hơn và nên tránh những màu tóc tông ấm và rực rỡ vì chúng sẽ khiến làn da của bạn xanh xao hơn đấy. Một làn da ngăm đen sẽ rất thích hợp với màu nây hạt dẻ, chúng sẽ giúp làn da lên tông sáng hơn.

- Chọn tóc theo sở thích, giá cả: Tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn tóc dài hoặc ngắn, xoăn hay thẳng, dày hay mỏng, tóc sợi nhân tạo hay tóc thật...và đặc biệt còn tùy thuộc vào giá cả nữa. Nếu bạn có kinh tế hạn hẹp thì những bộ tóc giả nhân tạo của Trung Quốc sẽ là sự lựa chọn hàng đầu.

Lựa chọn và mua sắm những mẫu tóc giả mới nhất, đẹp nhất, giá thành hấp dẫn nhất tại ChoDienTu.vn nhé các bạn. Đến với ChoDienTu.vn các bạn sẽ được tham gia những chương trình khuyến mãi vừa giảm giá vừa tặng quà cực kỳ sốc .